Uprzejmie informujemy, że Państwa dane osobowe są gromadzone przez firmę ERGO Sp. z o.o.w celach marketingowych. Dane te są przeznaczone wyłącznie dla w/w firmy i nie będą udostępniane innym firmom bez Państwa wiedzy i zgody. Zgodnie z zasadami przewidzianymi w przepisach o ochronie danych osobowych, mają Państwo prawo do wglądu do swoich danych oraz do ich poprawienia. Zbieranie danych odbywa się na zasadzie dobrowolności.

 

Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez firmę ERGO Sp. z o.o.moich danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133/97, poz. 883).