ERGO Sp. z o. o.
ul. Warszawska 12, Spalice
56-400 Oleśnica

kontakt tel.  +48 71 397 88 80

dział reklamacji tel.:  881-746-881
 

SKLEP FIRMOWY MARKI LESTA
tel. (+48 71) 397 88 92

e-mail: zamawiambuty@lesta.pl (buty na zamówienie)


NIP: 911-20-03-327
REGON: 021752962

Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej we Wrocławiu
VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000401019

Wysokość kapitału zakładowego: 215 000 zł. Wysokość kapitału wpłaconego 215 000 zł.